Návrat k původnímu editoru

Pokud jste aktualizovali váš WordPress na nejnovější verzi, máte k dispozici pro úpravu stránek a příspěvků zcela nový editor s názvem Gutenberg. Pokud vám nový editor nevyhovuje nebo negativním způsobem ovlivňuje dosavadní funkčnost, je možné se vrátit ke starému editoru TinyMCE. Stačí nainstalovat plugin s názvem Classic Editor. Postup instalace pluginu najdete v tomto návodu.

Instalace pluginů

instalace pluginu - krok 1
 1. Klikněte na „Instalace pluginů“.
instalace pluginu - krok 2
 1. Do pole vložte název pluginu. Vyhledávání se spustí automaticky.
 2. Klikněte na tlačítko „Instalovat“.
instalace pluginu - krok 3
 1. Klikněte na tlačítko „Aktivovat“.

Editace meta popisu

Tento návod předpokládá, že máte nainstalovaný a aktivní plugin Yoast SEO.

editace meta popisu
 1. Klikněte do pole pro meta popis a vložte text.
 2. Pod textem najdete indikátor délky napsaného textu. Optimální délka popisu je označena zelenou barvou.
 3. Klikněte na tlačítko „Aktualizovat“.

Zobrazení stručného výpisu příspěvku

Tento návod se týká starších verzí WordPressu před editorem Gutenberg, který se používá od verze 5.0.

Stručný výpis příspěvku využívají šablony např. v přehledu nejnovějších článků na úvodní stránce.

zobrazení stručného výpisu příspěvku - krok 1
 1. Klikněte na „Nastavení zobrazených informací“.
 2. Zatrhněte „Stručný výpis příspěvku“.
zobrazení stručného výpisu příspěvku - krok 2
 1. Pod editorem se zobrazí pole pro vložení stručného výpisu.

Vytvoření a úprava odkazu v textu

Tento návod se týká starších verzí WordPressu před editorem Gutenberg, který se používá od verze 5.0.

přidání a úprava odkazu - krok 1
 1. Označte text, který má fungovat jako odkaz.
 2. Klikněte na ikonu pro vytvoření odkazu.
přidání a úprava odkazu - krok 2
 1. Vložte URL odkazu.
 2. Klikněte na tlačítko pro potvrzení.
přidání a úprava odkazu - krok 3
 1. Klikněte na odkaz.
 2. Pokud chcete upravit nastavení odkazu, klikněte na tlačítko pro úpravy.
 3. Pokud chcete odkaz zrušit, klikněte na tlačítko pro zrušení.
přidání a úprava odkazu - krok 4
 1. Pokud jste se rozhodli pro úpravu odkazu, klikněte na tlačítko pro úpravy.
přidání a úprava odkazu - krok 5
 1. Chcete-li, aby se odkaz otevíral na nové záložce, zatrhněte tuto volbu.
 2. Pokud chcete nastavit odkaz na existující stránku nebo příspěvek, začněte do pole psát název.
 3. Pokud obsah s daným názvem existuje, objeví se zde. Kliknutím ho lze vložit do pole s URL.
 4. Po provedení úprav klikněte na tlačítko „Aktualizovat“.

Zobrazení uživatelských polí

Tento návod se týká starších verzí WordPressu před editorem Gutenberg, který se používá od verze 5.0.

Uživatelská pole umožňují provádět různá další nastavení stránky metodou klíč: hodnota. Pokud uživatelská pole v editaci stránky nevidíte, použijte následující postup.

Pokud používáte novější verzi WordPressu s editorem Gutenberg, najdete postup v tomto návodu.

nastavení uživatelských polí - krok 1
 1. Klikněte na „Nastavení zobrazených informací“.
nastavení uživatelských polí - krok 2
 1. Zatrhněte „Uživatelská pole“.
 2. Nyní byste v dolní části editace stránky měli vidět nastavení uživatelských polí.

Zálohování na Google Drive

Návod předpokládá, že máte nainstalovaný a aktivní plugin UpdraftPlus WordPress Backup Plugin.

zálohování na Google Drive - krok 1
 1. Klikněte na „Nastavení“.
zálohování na Google Drive - krok 2
 1. Vyberte Google Drive.
 2. Klikněte na tlačítko „Uložit změny“.
zálohování na Google Drive - krok 3
 1. Klikněte na odkaz.
zálohování na Google Drive - krok 3
 1. Přihlaste se ke svému Google účtu.
zálohování na Google Drive - krok 5
 1. Klikněte na tlačítko „Povolit“.
zálohování na Google Drive - krok 6
 1. Klikněte na tlačítko „Complete setup“.

Nastavení zálohování

Návod předpokládá, že máte nainstalovaný a aktivní plugin UpdraftPlus WordPress Backup Plugin.

nastavení zálohování - krok 1
 1. Klikněte na „Nastavení“.
nastavení zálohování - krok 2
 1. Vyberte interval provádění záloh souborů a databáze, např. „Denně“.
 2. Zvolte, kolik záloh souborů a databáze bude zpětně uchováno.
 3. Klikněte na tlačítko „Uložit změny“.

Nyní bude v nastavených intervalech automaticky prováděno zálohování.

Obnovení smazaného příspěvku

Když v administraci smažete příspěvek, není hned trvale smazán, ale umístí se do koše, kde zůstává po dobu 30 dní, než je definitivně odstraněn. Během této doby máte možnost jej obnovit.

obnovení smazaného příspěvku - krok 1
 1. V přehledu příspěvků klikněte na „Koš“.
obnovení smazaného příspěvku - krok 2
 1. Klikněte na „Obnovit“.

Stejný postup je možné použít také u stránek.

Změna stavu příspěvku

Tento návod se týká starších verzí WordPressu před editorem Gutenberg, který se používá od verze 5.0.

Může se stát, že budete chtít svůj příspěvek (blogový článek, novinku) skrýt, aby nebyl veřejně dostupný, ale přitom budete chtít, aby byl v administraci stále k dispozici. Toho dosáhnete změnou stavu příspěvku.

změna stavu příspěvku - krok 1
 1. V detailu příspěvku klikněte na „Upravit“ u položky „Stav“.
změna stavu příspěvku - krok 2
 1. V seznamu vyberte položku „Koncept“.
 2. Klikněte na tlačítko „OK“.
 3. Uložte příspěvek kliknutím na tlačítko „Aktualizovat“.
změna stavu příspěvku - krok 3
 1. Pokud budete příspěvek upravovat a chcete jej stále udržovat jako koncept, změny uložíte kliknutím na tlačítko „Uložit koncept“.
 2. Pokud chcete příspěvek zveřejnit, klikněte na tlačítko „Publikovat“.

Stejný postup je možné použít také u stránek.