Zobrazení uživatelských polí

Uživatelská pole umožňují provádět různá další nastavení stránky metodou klíč: hodnota. Pokud uživatelská pole v editaci stránky nevidíte, použijte následující postup.

Pokud používáte novější verzi WordPressu s editorem Gutenberg, najdete postup v tomto návodu.

nastavení uživatelských polí - krok 1
 1. Klikněte na "Nastavení zobrazených informací".
nastavení uživatelských polí - krok 2
 1. Zatrhněte "Uživatelská pole".
 2. Nyní byste v dolní části editace stránky měli vidět nastavení uživatelských polí.

Zálohování na Google Drive

Návod předpokládá, že máte nainstalovaný a aktivní plugin UpdraftPlus WordPress Backup Plugin.

zálohování na Google Drive - krok 1
 1. Klikněte na "Nastavení".
zálohování na Google Drive - krok 2
 1. Vyberte Google Drive.
 2. Klikněte na tlačítko "Uložit změny".
zálohování na Google Drive - krok 3
 1. Klikněte na odkaz.
zálohování na Google Drive - krok 3
 1. Přihlaste se ke svému Google účtu.
zálohování na Google Drive - krok 5
 1. Klikněte na tlačítko "Povolit".
zálohování na Google Drive - krok 6
 1. Klikněte na tlačítko "Complete setup".

Nastavení zálohování

Návod předpokládá, že máte nainstalovaný a aktivní plugin UpdraftPlus WordPress Backup Plugin.

nastavení zálohování - krok 1
 1. Klikněte na "Nastavení".
nastavení zálohování - krok 2
 1. Vyberte interval provádění záloh souborů a databáze, např. "Denně".
 2. Zvolte, kolik záloh souborů a databáze bude zpětně uchováno.
 3. Klikněte na tlačítko "Uložit změny".

Nyní bude v nastavených intervalech automaticky prováděno zálohování.

Obnovení smazaného příspěvku

Když v administraci smažete příspěvek, není hned trvale smazán, ale umístí se do koše, kde zůstává po dobu 30 dní, než je definitivně odstraněn. Během této doby máte možnost jej obnovit.

obnovení smazaného příspěvku - krok 1
 1. V přehledu příspěvků klikněte na "Koš".
obnovení smazaného příspěvku - krok 2
 1. Klikněte na "Obnovit".

Stejný postup je možné použít také u stránek.

Změna stavu příspěvku

Může se stát, že budete chtít svůj příspěvek (blogový článek, novinku) skrýt, aby nebyl veřejně dostupný, ale přitom budete chtít, aby byl v administraci stále k dispozici. Toho dosáhnete změnou stavu příspěvku.

změna stavu příspěvku - krok 1
 1. V detailu příspěvku klikněte na "Upravit" u položky "Stav".
změna stavu příspěvku - krok 2
 1. V seznamu vyberte položku "Koncept".
 2. Klikněte na tlačítko "OK".
 3. Uložte příspěvek kliknutím na tlačítko "Aktualizovat".
změna stavu příspěvku - krok 3
 1. Pokud budete příspěvek upravovat a chcete jej stále udržovat jako koncept, změny uložíte kliknutím na tlačítko "Uložit koncept".
 2. Pokud chcete příspěvek zveřejnit, klikněte na tlačítko "Publikovat".

Stejný postup je možné použít také u stránek.

Aktualizace pluginů

Před zahájením aktualizace pluginů doporučuji provést zálohu všech souborů i databáze, např. pomocí pluginu UpdraftPlus.

aktualizace pluginů - krok 1
 1. Klikněte na "Pluginy".
 2. Klikněte na "spustit automatickou aktualizaci".
aktualizace pluginů - krok 2
 1. Proběhne-li aktualizace správně, zobrazí se "Aktualizováno!".

Přepsání mediálního souboru

Tento postup využijete v případě, že chcete přepsat (změnit) již existující soubor. Návod předpokládá, že máte nainstalovaný a aktivní plugin Enable Media Replace.

přepsání mediální souboru - krok 1
 1. Klikněte na "Média".
 2. Najeďte myší na požadovaný soubor a klikněte na "Nahradit mediální soubor".
přepsání mediální souboru - krok 2
 1. Klikněte na tlačítko "Procházet..." a vyberte ze svého počítače soubor, který chcete nahrát.
 2. Pokud je soubor stejného typu jako originál (např. obrázek v jpg) a má stejný název, nechejte nastavení, jak je. V opačném případě zvolte druhou možnost.
 3. Klikněte na tlačítko "Nahrát".

Pokud je nově nahraný obrázek stále stejný, vymažte dočasné soubory (mezipaměť) prohlížeče a stránku obnovte.

Vložení ikony webu

Ikona webu je čtvercový obrázek, který se zobrazuje mimo jiné v prohlížeči na záložce vedle názvu webu. Rozměr obrázku by měl být 512 x 512 px.

vložení ikony webu - krok 1
 1. Klikněte na "Vzhled".
 2. Klikněte na "Přizpůsobit".
vložení ikony webu - krok 2
 1. Klikněte na "Základní informace".
vložení ikony webu - krok 3
 1. Klikněte na "Vybrat obrázek".
vložení ikony webu - krok 4
 1. Klikněte na tlačítko "Vybrat soubory" a vyberte ze svého počítače připravený obrázek.
vložení ikony webu - krok 5
 1. Klikněte na tlačítko "Vybrat".
vložení ikony webu - krok 6
 1. Vloženou ikonu uložíte kliknutím na tlačítko "Publikovat".

Odstranění řádku nebo sloupce z tabulky

Tento návod předpokládá, že máte nainstalovaný a aktivní plugin TinyMCE Advanced.

odstranění řádku z tabulky
 1. Klikněte kdekoliv do řádku, který chcete smazat.
 2. Klikněte na ikonu pro práci s tabulkami.
 3. Vyberte položku "Řádek".
 4. Vyberte položku "Smazat řádek".
odstranění sloupce z tabulky
 1. Klikněte kdekoliv do sloupce, který chcete smazat.
 2. Klikněte na ikonu pro práci s tabulkami.
 3. Vyberte položku "Sloupec".
 4. Vyberte položku "Smazat sloupec".

Přidání řádku nebo sloupce do tabulky

Tento návod předpokládá, že máte nainstalovaný a aktivní plugin TinyMCE Advanced.

přidání řádku do tabulky
 1. Klikněte kdekoliv do posledního řádku tabulky.
 2. Klikněte na ikonu pro práci s tabulkami.
 3. Vyberte položku "Řádek".
 4. Vyberte položku "Vložit nový řádek dolů".
přidání sloupce do tabulky
 1. Klikněte kdekoliv do posledního sloupce tabulky.
 2. Klikněte na ikonu pro práci s tabulkami.
 3. Vyberte položku "Sloupec".
 4. Vyberte položku "Vložit nový sloupec vpravo".