Vytvoření produktu s variantami

Tento návod předpokládá, že máte nainstalovaný a aktivní plugin WooCommerce a vysvětluje, jak vytvořit produkt s variantami, typicky např. oblečení v několika velikostech.

vytvoření produktu s variantami - krok 1
 1. Vyberte „Produkt s variantami“.
 2. Přepněte na „Vlastnosti“.
 3. Zvolte požadovanou vlastnost, na základě které budou vytvořeny jednotlivé varianty a klikněte na tlačítko „Přidat“. Vlastnost již musí být připravená viz návod, jak přidat vlastnosti produktů.
vytvoření produktu s variantami - krok 2
 1. Kliknutím do pole získáte možnost přidat jednotlivé hodnoty.
 2. Alternativně můžete přidat všechny hodnoty najednou kliknutím na tlačítko „Vybrat vše“. Kliknutím na křížek u dané hodnoty je možné ji odstranit.
 3. Zrušte zatržení u „Viditelné na stránce produktu“.
 4. Zatrhněte „Využít pro varianty“.
 5. Klikněte na tlačítko „Uložit vlastnosti“.
vytvoření produktu s variantami - krok 3
 1. Přepněte na „Varianty“.
 2. Vyberte „Vytvořit varianty ze všech vlastností“ a klikněte na tlačítko „Zobrazit“.
 3. Ve vyskakovacím okně potvrďte vytvoření kliknutím na tlačítko „OK“.
vytvoření produktu s variantami - krok 4
 1. Pro nastavení ceny všem variantám najednou vyberte „Vložte běžné ceny“ a klikněte na tlačítko „Zobrazit“.
 2. Ve vyskakovacím okně vložte cenu a klikněte na tlačítko „OK“.
vytvoření produktu s variantami - krok 5
 1. Pro úpravu nastavení varianty klikněte u dané varianty na „Upravit“.
 2. Chcete-li nastavit skladové množství dané varianty, zatrhněte „Spravovat sklad?“ a vložte množství.
 3. Doplňte nebo upravte případně další parametry varianty.
 4. Klikněte níže na tlačítko „Uložit změny“.

Nastavení vlastností produktů

Tento návod předpokládá, že máte nainstalovaný a aktivní plugin WooCommerce a vysvětluje, jak vytvořit vlastnosti, které je pak možné využívat při vytváření produktů s variantami.

nastavení vlastností produktů - krok 1
 1. Klikněte na „Vlastnosti“.
 2. Zadejte název vlastnosti.
 3. Klikněte na tlačítko „Přidat vlastnost“.
nastavení vlastností produktů - krok 2
 1. Klikněte na „Nastavit hodnoty“.
nastavení vlastností produktů - krok 3
 1. Vložte název hodnoty.
 2. Klikněte na tlačítko „Přidat …“
 3. Kliknutím a tažením můžete změnit pořadí hodnot.

Vytvoření menu

 1. Klikněte na „Menu“.
 1. Zadejte název menu.
 2. Zatrhněte polohu, kde se má menu zobrazovat (ve vaší šabloně se názvy poloh mohou lišit).
 3. Klikněte na tlačítko „Vytvořit menu“.
 1. Zatrhněte stránky, které chcete do menu zařadit.
 2. Klikněte na tlačítko „Přidat do menu“. Po zařazení stránek do menu je možné tažením měnit jejich pořadí.
 3. Klikněte na tlačítko „Aktualizovat menu“.

Obnovení starší verze příspěvku

obnovení starší verze příspěvku - krok 1
 1. V detailu příspěvku klikněte na „[číslo] verze“.
obnovení starší verze příspěvku - krok 2
 1. Na posuvníku zvolte libovolnou starší verzi.
 2. Zelenou barvou je označeno, co bylo oproti předchozí verzi přidáno. Červenou barvou případně to, co bylo odstraněno.
 3. Pokud se rozhodnete k návratu k dané verzi, klikněte na tlačítko „Obnovit zvolenou verzi“.
 4. Nechcete-li provádět žádné změny, klikněte na „Zpět na editor“.

Stejný postup je možné použít také u stránek.

Vytvoření příspěvku

vytvoření příspěvku - krok 1
 1. Klikněte na „Vytvořit příspěvek“.
vytvoření příspěvku - krok 2
 1. Zadejte název příspěvku.
 2. Zde můžete začít vkládat obsah prostřednictvím obsahových bloků.
 3. Tímto tlačítkem můžete vybrat a vložit požadovaný obsahový blok.
 4. Zde můžete přidat náhledový obrázek – hlavní obrázek, který se zobrazí např. ve výpisu příspěvků v archivu.
 5. Některé šablony umožňují zobrazovat stručný výpis. Jedná se o krátkou anotaci, která popisuje obsah příspěvku a zobrazí se např. ve výpisu příspěvků v archivu.
 6. Klikněte na tlačítko „Uložit koncept“, pokud chcete příspěvek uložit, ale zatím nepublikovat.
 7. Klikněte na tlačítko „Náhled“, pokud si chcete příspěvek prohlédnout tak, jak bude vypadat na webu.
 8. Klikněte na tlačítko „Publikovat“, pokud chcete příspěvek uložit a zveřejnit na webu.

Stejný postup je možné použít také u stránek.

Smazání příspěvku

smazání příspěvku
 1. Klikněte na „Příspěvky“.
 2. Najeďte myší na příspěvek, který chcete smazat a klikněte na „Odstranit“.
smazání několika příspěvků
 1. Označte zatržením příspěvky, které chcete smazat.
 2. V seznamu vyberte položku „Odstranit“.
 3. Klikněte na tlačítko „Použít“.
smazání příspěvku v editaci
 1. Příspěvek je možné smazat také přímo v editaci. Klikněte na tlačítko „Odstranit“.

Po smazání je příspěvek umístěn do koše, odkud je možné ho obnovit.

Změna stavu příspěvku 2

Může se stát, že budete chtít svůj příspěvek (blogový článek, novinku) skrýt, aby nebyl veřejně dostupný, ale přitom budete chtít, aby byl v administraci stále k dispozici. Toho dosáhnete změnou stavu příspěvku.

změna stavu příspěvku
 1. V detailu příspěvku klikněte na „Přepnout na koncept“.
uložení konceptu
 1. Pokud budete příspěvek upravovat a chcete jej stále udržovat jako koncept, změny uložíte kliknutím na tlačítko „Uložit koncept“.
 2. Pokud chcete příspěvek zveřejnit, klikněte na tlačítko „Publikovat“.

Stejný postup je možné použít také u stránek.

Zobrazení uživatelských polí 2

Uživatelská pole umožňují provádět různá další nastavení stránky metodou klíč: hodnota. Pokud uživatelská pole v editaci stránky nevidíte, použijte následující postup.

nastavení uživatelských polí - krok 1
 1. Klikněte na ikonu pro nastavení více možností a nástrojů.
 2. Klikněte na „Předvolby“.
nastavení uživatelských polí - krok 2
 1. Přepněte se na „Panely“.
 2. Zapněte „Uživatelská pole“.
 3. Klikněte na tlačítko „Zobrazit a znovu načíst stránku“.
nastavení uživatelských polí - krok 3
 1. Nyní byste v dolní části editace stránky měli vidět nastavení uživatelských polí.

Editace sloupců

editace sloupců - krok 1
 1. Klikněte na ikonu pro přidání nového bloku.
 2. Otevřete skupinu „Vzhled“.
 3. Zvolte blok „Sloupce“.
editace sloupců - krok 2
 1. Zvolte rozvržení sloupců.
editace sloupců - krok 3
 1. Klikněte pro zvolení bloku, který bude do sloupce umístěn.
 2. Vyberte požadovaný blok, např. „Odstavec“.
editace sloupců - změna počtu sloupců
 1. V nastavení bloku je možné změnit počet sloupců.

Přepnutí stránky na koncept

přepnutí stránky na konept - krok 1
 1. Klikněte na odkaz „Přepnout na koncept“.
přepnutí stránky na konept - krok 2
 1. Jakmile ukončíte úpravy a budete chtít stránku udržet v režimu koncept (neveřejnou), klikněte na odkaz „Uložit koncept“.