Vytvoření menu

vytvoření menu - krok 1
 1. Klikněte na „Menu“.
vytvoření menu - krok 2
 1. Zadejte název menu.
 2. Zatrhněte polohu, kde se má menu zobrazovat (ve vaší šabloně se názvy poloh mohou lišit).
 3. Klikněte na tlačítko „Vytvořit menu“.
vytvoření menu - krok 3
 1. Zatrhněte stránky, které chcete do menu zařadit.
 2. Klikněte na tlačítko „Přidat do menu“. Po zařazení stránek do menu je možné tažením měnit jejich pořadí.
 3. Klikněte na tlačítko „Aktualizovat menu“.

Obnovení starší verze příspěvku

obnovení starší verze příspěvku - krok 1
 1. V detailu příspěvku klikněte na „[číslo] verze“.
obnovení starší verze příspěvku - krok 2
 1. Na posuvníku zvolte libovolnou starší verzi.
 2. Zelenou barvou je označeno, co bylo oproti předchozí verzi přidáno. Červenou barvou případně to, co bylo odstraněno.
 3. Pokud se rozhodnete k návratu k dané verzi, klikněte na tlačítko „Obnovit zvolenou verzi“.
 4. Nechcete-li provádět žádné změny, klikněte na „Zpět na editor“.

Stejný postup je možné použít také u stránek.

Vytvoření příspěvku

vytvoření příspěvku - krok 1
 1. Klikněte na „Vytvořit příspěvek“.
vytvoření příspěvku - krok 2
 1. Zadejte název příspěvku.
 2. Zde můžete začít vkládat obsah prostřednictvím obsahových bloků.
 3. Tímto tlačítkem můžete vybrat a vložit požadovaný obsahový blok.
 4. Zde můžete přidat náhledový obrázek – hlavní obrázek, který se zobrazí např. ve výpisu příspěvků v archivu.
 5. Některé šablony umožňují zobrazovat stručný výpis. Jedná se o krátkou anotaci, která popisuje obsah příspěvku a zobrazí se např. ve výpisu příspěvků v archivu.
 6. Klikněte na tlačítko „Uložit koncept“, pokud chcete příspěvek uložit, ale zatím nepublikovat.
 7. Klikněte na tlačítko „Náhled“, pokud si chcete příspěvek prohlédnout tak, jak bude vypadat na webu.
 8. Klikněte na tlačítko „Publikovat“, pokud chcete příspěvek uložit a zveřejnit na webu.

Stejný postup je možné použít také u stránek.

Smazání příspěvku

smazání příspěvku
 1. Klikněte na „Příspěvky“.
 2. Najeďte myší na příspěvek, který chcete smazat a klikněte na „Odstranit“.
smazání několika příspěvků
 1. Označte zatržením příspěvky, které chcete smazat.
 2. V seznamu vyberte položku „Odstranit“.
 3. Klikněte na tlačítko „Použít“.
smazání příspěvku v editaci
 1. Příspěvek je možné smazat také přímo v editaci. Klikněte na tlačítko „Odstranit“.

Po smazání je příspěvek umístěn do koše, odkud je možné ho obnovit.

Změna stavu příspěvku 2

Může se stát, že budete chtít svůj příspěvek (blogový článek, novinku) skrýt, aby nebyl veřejně dostupný, ale přitom budete chtít, aby byl v administraci stále k dispozici. Toho dosáhnete změnou stavu příspěvku.

změna stavu příspěvku
 1. V detailu příspěvku klikněte na „Přepnout na koncept“.
uložení konceptu
 1. Pokud budete příspěvek upravovat a chcete jej stále udržovat jako koncept, změny uložíte kliknutím na tlačítko „Uložit koncept“.
 2. Pokud chcete příspěvek zveřejnit, klikněte na tlačítko „Publikovat“.

Stejný postup je možné použít také u stránek.

Zobrazení uživatelských polí 2

Uživatelská pole umožňují provádět různá další nastavení stránky metodou klíč: hodnota. Pokud uživatelská pole v editaci stránky nevidíte, použijte následující postup.

nastavení uživatelských polí - krok 1
 1. Klikněte na ikonu pro nastavení více možností a nástrojů.
 2. Klikněte na „Předvolby“.
nastavení uživatelských polí - krok 2
 1. Zatrhněte „Uživatelská pole“.
 2. Klikněte na tlačítko „Povolit a načíst znovu“.
nastavení uživatelských polí - krok 3
 1. Nyní byste v dolní části editace stránky měli vidět nastavení uživatelských polí.

Editace sloupců

editace sloupců - krok 1
 1. Klikněte na ikonu pro přidání nového bloku.
 2. Otevřete skupinu „Vzhled“.
 3. Zvolte blok „Sloupce“.
editace sloupců - krok 2
 1. Zvolte rozvržení sloupců.
editace sloupců - krok 3
 1. Klikněte pro zvolení bloku, který bude do sloupce umístěn.
 2. Vyberte požadovaný blok, např. „Odstavec“.
editace sloupců - změna počtu sloupců
 1. V nastavení bloku je možné změnit počet sloupců.

Přepnutí stránky na koncept

přepnutí stránky na konept - krok 1
 1. Klikněte na odkaz „Přepnout na koncept“.
přepnutí stránky na konept - krok 2
 1. Jakmile ukončíte úpravy a budete chtít stránku udržet v režimu koncept (neveřejnou), klikněte na odkaz „Uložit koncept“.

Návrat k původnímu editoru

Pokud jste aktualizovali váš WordPress na nejnovější verzi, máte k dispozici pro úpravu stránek a příspěvků zcela nový editor s názvem Gutenberg. Pokud vám nový editor nevyhovuje nebo negativním způsobem ovlivňuje dosavadní funkčnost, je možné se vrátit ke starému editoru TinyMCE. Stačí nainstalovat plugin s názvem Classic Editor. Postup instalace pluginu najdete v tomto návodu.

Instalace pluginů

instalace pluginu - krok 1
 1. Klikněte na „Instalace pluginů“.
instalace pluginu - krok 2
 1. Do pole vložte název pluginu. Vyhledávání se spustí automaticky.
 2. Klikněte na tlačítko „Instalovat“.
instalace pluginu - krok 3
 1. Klikněte na tlačítko „Aktivovat“.